Senior Piping Ingeniør

For et meget spennende og fremtidsrettet skipsverft i Midt-Norge, søker 7ocean nå etter:

Senior Piping Ingeniør.

Senior Piping Ingeniør har fagansvar for utarbeidelse av maskin- og skips-rørsystemer.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være prosjektering av maskinanlegg og tilhørende prosess-systemer og anlegg i tilknytning til våre skipsprosjekter, samt forbedring/standardisering av eksisterende og nye systemløsninger.

 • Utarbeidelse/saksbehandle Klasse og Myndighets tegninger/underlag
 • Delta i kalkulasjonsarbeid
 • Bistå innkjøp og produksjon med teknisk underlag
 • Kontakt/møter med rederi, klasse og myndigheter
 • Oppfølging av intern/ekstern tegningsleveranser
 • Delta i ferdigstilling, testing og installasjon

Kvalifikasjonskrav:

 • Master/Bachelor innen fagområdet
 • Variert erfaring innen skip eller offshore
 • Erfaring innen termodynamikk og flowberegninger
 • Minimum 5 års erfaring fra skips- og verfts-bransjen
 • Selvstendighet og stå-på-vilje
 • Norsk språk muntlig og skriftlig, med tillegg av engelsk
 • 2D/3DCad, og normal datakunnskap.

Vi tilbyr

 • Fast stillingen etter nærmere avtale
 • Konurransedyktig lønn og betingelser
 • Spennende og utfordrende oppgaver i en innovativ bedrift
 • Godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å utvikle deg som fagperson som en del av et fagmiljø og mulighet til å påvirke din egen arbeidsdag innenfor gitte rammer

Merk at søknader behandles fortløpende.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Group CEO:
Mareno K Nakken, telefon + 47 913 65 773 eller e-post <mkn@7ocean.no>