Senior Piping Ingeniør

For et meget spennende og fremtidsrettet skipsverft, søker 7ocean nå etter:

Senior Piping Ingeniør MARITIME.

Senior Piping Ingeniør har fagansvar for utarbeidelse og oppfølging av maskin- og rør-systemer til skip.
Dette vil i hovedsak være prosjektering av maskinanlegg og tilhørende prosess-systemer og anlegg i tilknytning til våre skipsprosjekter, samt forbedring/standardisering av eksisterende og nye systemløsninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Basic piping design
 • Engineering av hele rørsystemer
 • Tilhørende strømningsberegninger og temperaturberegninger
 • Velge rørdimensjoner og ventiler
 • Saksbehandle komponenter overfor leverandører
 • Spesifisere teknisk underlag mot innkjøp
 • Bistå produksjonen med teknisk underlag
 • Delta i kalkulasjonsarbeid
 • Oppfølging av intern/ekstern tegningsleveranser
 • Klassekrav fra f.eks DNVGL og BV, utarbeide/saksbehandle tegninger/underlag
 • Myndigheter og regelverk, utarbeide/saksbehandle tegninger/underlag
 • Kontakt og møter med rederi, klasse og myndigheter
 • Delta under installasjon, testing og ferdigstilling

Kvalifikasjonskrav:

 • Bachelor eller Master innen fagområdet
 • Variert erfaring innen skip eller alternativt offshore
 • Erfaring innen termodynamikk og flowberegninger, basert på basiskunnskap (ikke nødvendigvis spesiell software)
 • Minimum 5 års erfaring fra skips- og verfts-bransjen
 • Selvstendighet og stå-på-vilje
 • Engelsk språk både muntlig og skriftlig kreves, evt også norsk en fordel
 • 2D/3D CAD software og normal datakunnskap

Snarest: Merk at søknader behandles fortløpende

Senior Piping Engineer who has professional responsibility for the preparation of ship machine and piping systems.
Tasks:
* Basic piping design
* Engineering of entire pipe systems
* Complying flow calculations and temperature calculations
* Selecting pipe dimensions and valves
* Dokumentation for components for suppliers
* Specify technical details for purchasing
* Participate production with technical basis
* Participate in calculation work
* Follow-up of internal / external drawing deliveries
* Class requirements from companies like DNVGL and BV, prepare documents / drawings
* Requirements from Authorities, prepare documents / drawings
* Contact and meetings with shipping company, class and authorities
* Participate during installation, testing and completion
Qualification requirements:
* Bachelor or Master in the subject area
* Varied experience in ships or alternatively offshore
* Experience in thermodynamics and flow calculations, based on basic knowledge (not necessarily special software)
* Minimum 5 years experience from the ship and shipyard industry Independence and standing-will
* English language both oral and written required, evt also Norwegian an advantage
* 2D / 3D CAD software and normal computer knowledge

Applications are processed continuously.

About the position

Firm:
7ocean
Sector:
Privat
Number of positions:
1
Lable with:
‍13872
Application deadline:

Best regards

Mareno K. Nakken
CEO / Head Search & Selection
7ocean

Other vacancies

Follow us on Social media