Elektroansvarlig - El/Automasjons ingeniør

TITTEL:
Elektroansvarlig - El/Automasjons ingeniør.

Tidsperiode for denne stillingen:
- Oppstart snarest (01.10.2020) og i 6 mnd (31.03.2021).
- Fast ansettelse hos 7ocean, og min 6 mnd innleie til denne prosjektkunden.
- Prosjektforlengelse aktuelt, men mulighet for fast ansettelse.

Arbeidstid:
- Normalt 37,5 timer pr uke + evt overtid.
- Reiseaktivitet vurderes løpende.

Tilhørighet:
- Lokal tilhørighet (nordvestlandet) så langt som mulig.
- Alternativt vil tilflytting forventes på sikt.

ARBEIDSOPPGAVER & ANSVAR:
- Design av EL-skjema / tegninger.
- Produsere tilhørende dokumentasjon.
- Noe enkel PLS programmering.
- Lage skjermsystemer.
- Være bindeleddet mellom El-engineering og El-skap produksjonen.
- Sørge for at komponenter blir bestilt i tide.
- Være ansvarlig for alle EL-prosjekt hos prosjektkunden.
- Være prosjektkundens elektro ingeniør.
- Videreutvikle og vedlikeholde El-tegneverktøyet (Zuken E3).
- Standardisere både tegninger og El-skap hos prosjektkunden.

KRAV TIL KANDIDATEN:
- Minimum utdanning er teknisk fagskole.
- Praktisk erfaring kan kompensere for manglende utdannelse (hvis utdannelsen er lavere enn Bachelor-grad)
- Minimum 5 års relevant erfaring innen el-engineering.
- Språkkunnskaper: Norsk og engelsk muntlig og skriftlig.
- Erfaring med datasystem/Software: El-tegneverktøy (helst Zuken E3), og noe enkel PLS programmering.
- Fagbrev innen elektro (og/eller automasjon) er ønskelig.

Haster: Søknader behandles fortløpende.

About the position

Firm:
7ocean
Sector:
Privat
Number of positions:
1
Lable with:
Elektroansvarlig
Application deadline:

Best regards

Mareno K. Nakken
CEO / Head Search & Selection
7ocean

Other vacancies

Follow us on Social media