Maskiningeniør maritimt dekksutstyr/kran

TITTEL:
- Maskin ingeniør med konstruksjonserfaring innen skipsutstyr/dekksutstyr og herunder spesielt kran.
- Primært hydraulisk utstyr.

Tidsperiode for denne stillingen:
- Oppstart: Snarest
- Fast ansettelse hos 7ocean, og min 3 mnd innleie til denne prosjektkunden.
- Prosjektforlengelse aktuelt, med mulighet for fast ansettelse hos prosjektkunde på sikt.

Arbeidstid:
- Normalt 37,5 timer pr uke.
- Reiseaktivitet er ikke aktuelt i dette prosjektet.

Tilhørighet:
- Bolig vil være tilgjengelig i prosjektperioden.
- Lokal tilhørighet (nordvestlandet) er en fordel, alternativt tilflytting ved fast stilling hos prosjektkunde.

ARBEIDSOPPGAVER & ANSVAR:
- Design av dekkskraner basert på innspill fra prosjektkunde og deres kunder.
- 3D modellering av dekkskraner.
- Struktur/beregning av dekkskraner.
- Utarbeide tilhørende dokumentasjons underlag.
- Sjekk/godkjenning av tilhørende 2D tegningsdokumentasjon.

KRAV TIL KANDIDATEN:
- Minimum utdanning er Bachelor Maskin Ingeniør eller lignende.
- Minimum 5 års relevant erfaring.
- Praktisk erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
- Språkkunnskaper: Engelsk er et krav, og norsk ønskelig.
- Erfaring med datasystem/Software: Autodesk Inventor eller lignende, evt Ansys til større beregninger.
- Må ha erfaring med konstruksjon av utstyr for maritim næring, og helst kran.

Haster: Søknader behandles fortløpende.