Montører

Tekniske montører til et firma i kjølebransjen søkes for snarlig tiltredelse.
(English version below)

Arbeidsoppgaver.
* Installasjon av utstyr til kunder.
* Bidra til størst mulig leveringskvalitet og kundetilfredshet.
* Sikre at leveransen blir som avtalt.

Kvalifikasjoner.
* Gjerne er vant til tøffe tak.
* Løsningsorientert.
* Fokus på HMS.
* Grunnleggende datakunnskaper.
* Norsk språk er ønskelig men ikke et krav.

Personlige egenskaper.
* Positiv holdning, fleksibel, strukturert og godt humør.
* Gode samarbeidsevner.
* Trives med arbeid i høyt tempo.
* Evne til å jobbe selvstendig.
* Nøyaktighet, samarbeidsevne og vilje til å yte ekstra innsats når det trengs.

Vi tilbyr.
* En spennende og utfordrende mulighet i et selskap i utvikling.
* Konkurransedyktige betingelser og gode personalordninger.
* Et hyggelig, kompetent og uformelt arbeidsmiljø i en spennende bedrift.

SNAREST - Søknader behandles fortløpende.

Technical fitters for a company in the refrigeration industry are sought for accession soon.

Tasks.
* Installation of equipment at customers place.
* Contribute to the best possible quality and customer satisfaction.
* Ensure that the delivery is as agreed.

Qualifications.
* Used to some tough work in periods.
* Solution oriented.
* Focus on HSE.
* Basic computer skills.
* Norwegian language is desirable but not a requirement.

Personal characteristics.
‍* Positive attitude, flexible, structured and good mood.
* Good collaboration skills.
* Thrives on work at a high pace.
* Ability to work independently.
* Accuracy, teamwork and willingness to make extra efforts when needed.

We offer.
* An exciting and challenging opportunity in a interesting company.
* Competitive conditions and good staffing schemes.
* A pleasant, competent and informal work environment in an exciting company.

ASAP - Applications are processed when received.

About the position

Firm:
7ocean
Sector:
Privat
Number of positions:
2
Lable with:
19074
Application deadline:

Best regards

Mareno K. Nakken
CEO / Head Search & Selection
7ocean

Other vacancies

Follow us on Social media