Prosjektingeniør Elektro

Prosjektingeniør SKIPSElektro

ARBEIDSOPPGAVER & ANSVAR:
- Elektro prosjektering for skip, risk evaluering, etc.

KRAV TIL KANDIDATEN:
- Min 5 år relevant erfaring.
- Utdannelse på ingeniørnivå.
- Engelsk språk, og i tillegg norsk er ønskelig.
- Erfaring med AutoCad Software.
- Gjerne fagbrev innen elektro.
- Praktisk erfaring er viktig, og kan evt kompensere for manglende utdannelse.
*
Erfaring innen skipselektro.
* Grundig elektro kompetanse og noe tverrfaglig kunnskap som dekker maskineri / DP operasjon / HVAC etc.
* Merk at hovedoppgaven på kort sikt er å bidra ved utarbeidelse av risk analyse / DP FMEA.
(* = krav!)
Snarest - Søknader behandles fortløpende.

Project Engineer Electrical for ships

TASKS & RESPONSIBILITIES:
- Electrical design for ships, risk evaluation, etc.

REQUIREMENTS FOR THE CANDIDATE:
- My 5 years relevant experience.
- Education at engineering level.
- English language, and in addition Norwegian is desirable.
- Experience with AutoCad Software.
- Preferably a certificate of apprenticeship in electrical engineering.
- Practical experience is important, and can possibly compensate for lack of education.
* Experience in ship electrical.
* Thorough electrical competence and some interdisciplinary knowledge covering machinery / DP operation / HVAC etc.
* Note that the main task in the short term is to contribute to the preparation of risk analysis / DP FMEA.
(* = Required!)
As soon as possible - Applications are processed when received.

About the position

Firm:
7ocean
Sector:
Privat
Number of positions:
1
Lable with:
11696
Application deadline:

Best regards

Mareno K. Nakken
CEO / Head Search & Selection
7ocean

Other vacancies

Follow us on Social media