Prosjektledere Skipsinteriør / Project Managers Ship Interior

Share this vacancy:

7ocean is looking for Prosjektledere Skipsinteriør / Project Managers Ship Interior.

Stilling: PROSJEKTLEDER (for english, se below)

ARBEIDSOPPGAVER:
   * Selvstendig gjennomføring av prosjekter i inn- og utland med nødvendig reisevirksomhet
   * Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjektene
   * Kundekontakt og oppfølging
   * Ansvar for prosjektkalkyler, prosjektinnkjøp og prosjektets økonomiske resultat
   * Leder for prosjektorganisasjonen
   * Bemanning og planlegging av prosjektene

KVALIFIKASJONER:
   * Erfaring fra prosjektledelse; gjerne med erfaring fra fiskebåter, ferger, offshorefartøy og/eller spesialskip
   * Erfaring med AutoCAD
   * Analytisk og strukturert
   * Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
   * Beherske engelsk skriftlig og muntlig godt

Position: PROJECT MANAGER

WORKING DETAILS:
    * Independent implementation of projects in Norway and abroad with the necessary travel activities
    * Follow-up of finances and progress in the projects
    * Customer contact and follow-up
    * Responsibility for project calculations, project procurement and the project's financial results
    * Head of the project organization
    * Staffing and planning of projects

WANTED QUALIFICATIONS:
    * Experience from project management; often with experience from fishing boats, ferries, offshore vessels and / or special ships
    * Experience with AutoCAD
    * Analytical and structured
    * Good collaboration and communication skills
    * English writing and spoken well

For more information about the position, contact Mareno K Nakken at mkn@7ocean.no  or +47 958 68 146.

*The positions will be settled as soon as possible.