Prosjektingeniør NAV/COM innen skipselektro

Share this vacancy:


Prosjektingeniør navigasjons og kommunikasjonssystem.

ARBEIDSOPPGAVER & ANSVAR:
- Prosjektere navigasjons og kommunikasjonssystem innen skipsbyggingsbransjen.
- Koordinere pakker fra underleverandører.
- Delta i design prosess og planlegging, samt utførende installasjonsprosesser i skip.
- Deltagelse på fabrikktester.
- Delta i arbeidsgrupper på tvers av fagdisipliner.
- Skrive dokumentasjon, Brukermanualer, Systemmanualer, etc.


KRAV TIL KANDIDATEN:
- Erfaring fra elektrobransjen inkludert svakstrøm og IT.
- Erfaring fra RF system, og ellers antenneteknikk.
- Gjerne erfaring fra det militære.
- Norsk statsborger
- Ha plettfri vandel slik at sikkerhetsklarering kan utstedes.

Utdanning: Ingeniør fra høyskole eller fagskole innenfor elektronikk/elektro/telekom/it.
Språkkunnskaper: Norsk og Engelsk.
Software: Autocad, Office inkl. Visio.

Søknadsfrist er snarest innen 20.09.2019.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med VP Sales & Recruitment:

Ronny Eidsvik på telefon 9261 6558 eller på mail: re@7ocean.no