Formann til skipsverft - Stål og utrustning

  • Produksjons- og arbeidsleder på utrustning av maritime fartøy
  • Planlegging og oppfølging av ulike reparasjon og ombygging
  • Kundekontakt og bidrag til ledergruppe